Hvordan blir en visuell identitet til?

Arrangementsinformasjon

Grafill Stavanger inviterer til foredrag med Procontra og Melvær&CO om prosessen bak de visuelle identitetene til Stavanger kommune og Rogalands fylkeskommune.

12-13 Mingling
13-14 Foredrag
14-15 Omvisning på IDDIS